Home       Lees onze disclaimer
menuheader

Navigeer door de RD meetpunten site via de buttons aan de linkerkant

FOTOALBUM >De kern van de site. Log hier je meetpunten in de vorm van een foto met verhaal.
FAQ > Wat is de jacht op RD punten? Wat je moet weten om mee te doen.
RD KAARTEN > Kaart van Nederland met hierop alle RD punten. Klik op een RD punt om info op te vragen.
STATISTIEKEN >Wie heeft de meeste punten gelogd? En hoeveel zijn er nog te gaan.


SOFTWARE

RD Meetpunten in 1 file(gezipte .xls file - Microsoft Excel format)
RD Meetpunten (groepen van 500 .wpt files - OZI Explorer format) 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11

RD Meetpunten in LOCfile-format, downloaden dmv rechtermuisknop en dan opslaan als......
RD Meetpunten in GPXfile-format, downloaden dmv rechtermuisknop en dan opslaan als......
RD Meetpunten in OV2file-TomTomformat, downloaden dmv rechtermuisknop en dan opslaan als......

RD Meetpunten als POI bestand voor Engin 4

Vragen of opmerkingen? Stel ze in het Geocaching forum onder meetpunten.


De theorie ....

Benchmark hunting begon in de USA

Op de Amerikaanse geocaching site is een aparte afdeling ingericht voor benchmark hunting oftewel het zoeken naar geografische referentiepunten. Ook in een afdeling van het forum voor geocachers in de USA, te weten Benchmark Hunting Forum, wordt gepraat over deze materie.
De oudste merktekens dateren daar uit de tijd van de burgeroorlog (1862) en hebben soms een historische betekenis. Sommige zitten op bergtoppen, andere zijn te vinden op rotswanden, liggen verscholen in ravijnen, verborgen onder de modder van moerassen of worden verdedigd door ratelslangen en grizzly beren in de onbegaanbare wildernis, maar de meeste zitten heel gewoon in de urbane omgeving in de buurt van openbare gebouwen, op viaducten, bruggen enz.

In de USA zijn er vele instanties die meetpunten gezet hebben. Een groot gedeelte daarvan is aangemeld bij de National Geodetic Survey en al deze gegevens zijn op te halen uit hun database zoals b.v. op NGS Datasheet Page te zien is. Men kan zelfs eigen waarnemingen officieel doorgeven bij Mark Recovery Entry

Hoe is de situatie bij ons?

Op onze geocaching site hebben we ook een aparte afdeling voor de meetpunten jacht en in het forum is een afdeling om over deze jacht te praten en informatie uit te wisselen: Point Hunting.

Wij moeten het bij ons stellen zonder bergen, woestijnen en echte onbegaanbare wildernis; wel hebben we een veelheid aan kerktorens, viaducten, bruggen, sluizen en andere 'kunstwerken' zoals ingenieurs dat noemen, die tevens dienst doen als meetpunt.

Ook wij hebben een hele geschiedenis wat betreft de landmeting. Iets daarvan kunt u opsnuiven op de webpage van het museum van de Technische Universiteit Delft. De oudste punten in ons meetnet dateren van omstreeks 1885.

Bij onze Topografische Dienst Kadaster is een en ander te vinden over oude kaarten die door landmeters zijn gemaakt voor militaire doeleinden. Ik denk hierbij aan de zogenaamde 'Bonneblaadjes' die nagenoeg heel Nederland weergeven op een schaal van 1:25.000 verdeeld over 706 kaartbladen in de periode 1865 tot 1884. In het gemeentearchief van Amsterdam zijn deze kaarten van West-Nederland te bekijken. Bij Het Kadaster, onze producten zijn de kaartjes ook te koop voor 4,75 euro per A3-tje (kleur).

Van iets oudere datum zijn de kaarten van Baron C.R.T. Krayenhoff. Deze kaart werd gebaseerd op een driehoeksmeting over het hele land. De opname en de gravure werden in de periode 1798-1822 uitgevoerd. In die tijd is ook al gebruik gemaakt van doelbewust gemaakte meetpunten. Het zou leuk zijn om naar deze eeuwenoude meetpunten te zoeken.

Voor Oost-Brabant en Limburg zijn kaarten gemaakt - de Tranchot kaarten - omstreeks 1814. Of er uit die tijd nog documenten bestaan die de gebruikte meetpunten bevatten, is onbekend. Die gegevens liggen bij het Landes Vermessungsamt Nordrhein-Westfalen.

Rijksdriehoeksmeting

Oorspronkelijk bestonden de punten van ons netwerk uit kerktorens die met hoekmeting werden ingemeten. Vandaar de naam Rijksdriehoeksnet. Er is voor ons een bijgewerkte lijst beschikbaar met de posities van de ongeveer 6000 meetpunten die deel uitmaken van het huidige Rijksdriehoeksmeting netwerk. Deze lijst is vrij beschikbaar en heeft een beperking: de posities zijn afgerond op 1 meter. De lijst is voor iedereen te downloaden vanaf de website van RD-NAP dan wel bij Kadaster Rijksdriehoeksmeting Download als spreadsheet. Daar is ook een bestand te downloaden die de punten bevat als waypoints zodat je met b.v. het programma GARtrip deze punten je GPS ontvanger binnen kunt loodsen. In deze lijst zitten ook de (ongeveer 410) GPS Kernnetpunten die de laatste jaren zijn toegevoegd. Deze GPS-meetpunten zijn zo geplaatst dat men er makkelijk een driepoot met GPS antenne boven kan plaatsen; ze zitten dus vaak dicht bij de grond en als er hoog onkruid groeit is het lastig zoeken! Door het Kadaster worden sinds maart 2004 stevige witte paaltjes bij deze lastig te vinden meetpunten aangebracht.

Zoiets als een van overheidswege voor iedereen vrij toegankelijke database van meetpunten hebben wij niet. Wel is er een aanklikbare kaart (login als gast) waar je alle punten op kan zien met hun nummer en hun naam.

Wil je meer weten over de geschiedenis, de coördinaten stelsels, de referentiestelsels en de nauwkeurigheid van onze RD-punten dan is er op de site van RDNAP veel te vinden. Onder andere is daar een beschrijving van de in ons land gebruikte kaartprojectie 'de dubbelprojectie van Schreiber' te vinden in het document 'Coördinaattransformaties en kaartprojecties'.

GPS Kernnetpunten op de topografische kaarten

Zoals al is aangestipt: een aparte groep in de verzameling van punten zijn de punten van het GPS KernNet die op onderlinge afstanden van 10 tot 15 kilometer over het land verspreid zijn. Op de nieuwste uitgaven van de topografische kaarten 1:50.000 en 1:25.000 staan deze Kernnetpunten aangegeven met een driehoekje. Kenmerkend voor deze punten is dat ze geplaatst zijn op plekken waar je een goed uitzicht hebt op de GPS satellieten en waar je met de auto vlakbij kunt komen.

Merkwaardigerwijze staat in de legenda van een 1:25.000 topografische kaart de RD-steen (.RD) niet vermeld maar die zijn wel op de kaart aangegeven.

.

Aan de nieuwste legenda van de topografische kaarten 1:25.000 is te zien dat we met de tijd meegaan: ook een moskee kan nu mee doen.

De betekenis van 'RD-steen' moet je letterlijk nemen: een speciale betonnen steen (met de letters R en D erop) waarin een meetspijker (officieel geheten 'kernnetbout') is bevestigd. Verder zijn viaducten en bruggen erg in trek om GPS Kernnetpunten op te zetten zoals het GPS Kernnetpunt 300559 Hooghkamerbrug bij Voorschoten en 319519 'voormalige spoorbrug Uithoorn' op positie 116021 E 474285 N.

WGS84 en RD

Wij hebben ervoor gekozen om onze Rijksdriehoeksmetingpunten ook in Rijksdriehoekscoördinaten weer te geven. Dus moet er omgerekend worden tussen WGS84 coördinaten en RD posities, immers onze GPS ontvangers leveren primair posities in WGS84 coördinaten.

Alle moderne handheld consumer GPS apparaten hebben een ingebouwde mogelijkheid om met ons RD-systeem overweg te kunnen (onder de naam 'Dutch Grid' vaak). Alleen bij oudere types is het niet kant en klaar ingebouwd en moet men met de hand de nodige getallen invoeren. Meer details kan men vinden in Het RD-receptenboek voor GPS ontvangers

Thuis op de computer kan met echt precies werken en zeker zijn dat de omzetting 'officieel goed' is met de gratis omzetter CC40 (Coordinate Converter) die te downloaden is van de site van RD-NAP (menukeuze: download)

Hoe ziet een meetpunt eruit?

Als we het eventjes niet over torens en masten gaan hebben maar over zaken die op de grond verankerd zijn of tot op ooghoogte in muren zijn ingemetseld dan zijn we gauw klaar voor ons landje. Zo een cultuur als in de USA waar iedere overheidsinstelling zijn eigen - van vele opschriften voorziene - grote bronzen doppen in gebruik heeft, hebben we niet. In Nederland zijn de merktekens heel Spartaans uitgevoerd. Zelfs de hoogst-nauwkeurige kernnet punten zijn vaak met een standaard kale meetspijker uitgerust (een kernnetbout) en zien er zodoende zeer onopvallend uit.

Een aardige verzameling door Duitse officials gebruikte steentjes/spijkers/bouten ziet op de linker foto. Het rechter beeld toont wat er zoal in ons land in gebruik is.

 
     

In Japan heeft men met landmeetkunde kennis gemaakt via de kontakten die er met ons land waren (het eiland Decima). In navolging van ons NAP (Amsterdams Peil) heeft men in Japan een Tokio-peil gemaakt. Dit gebeurde in de periode 1872-1903. De Japanse meetspijkers zien er iets meer versierd uit dan de onze zoals te zien is op de twee onderstaande foto's van meetbouten 'in situ'.

 
     


De praktijk ......

Onze site met de meetpuntenjacht

Na de tamelijk lange inleiding, is nu het moment gekomen om te vertellen wat we u kunnen bieden.

Onze 'benchmark hunting' site maakt als basis (voor de database en het daarop berustende fotoalbum) gebruik van de officieele lijst. Ja geachte lezer, er is inderdaad door de Stichting Geocaching Nederland een speciale site gemaakt om eigen foto's van meetpunten te plaatsen (met bijbehorende toelichting, commentaren, aanvullingen en dergelijke). Er zijn landkaartjes beschikbaar waarop alle meetpunten per stuk aanklikbaar zijn.

Ook is er een online foto-album zodat u snel kunt zien wat er allemaal in uw eigen omgeving is gefotografeerd.


Mutaties

Natuurlijk verdwijnen er meetpunten. Het Kadaster houdt het bij in de lijst op rdnap plus kadaster. Daar staan meldingen zoals: punt 349327 'Steen 14 verdwenen door nieuw fietspad' of punt 449205 'Spits van de toren'.

Na overleg met het kadaster is gebleken dat het zin heeft om onze observaties over 'kennelijk onbruikbaar' geworden meetpunten door te geven want bij zo'n groot aantal punten en zo weinig personeel is het voor hun moeilijk om alles in de gaten te houden. Meldingen worden zeer op prijs gesteld.

De vrije meetbouten jacht

Men kan de punten indelen in de tamme (die in de officieele lijst staan), de half-tamme zoals de oogjes (paspunten voor luchtfoto's) - die wel ergens bekend zijn bij een instantie maar waarvan voor ons geen lijst beschikbaar is - en de wilde punten die door een landmeetkundig bureau zijn gebruikt voor een specifieke taak (en die daarna vaak aan hun lot zijn overgelaten). Een verzamelnaam voor alle meetspijkers en bouten die niet tot het KernNet behoren is 'vastleggingsbouten'. Een manier om uit te vinden wie ze geplaatst heeft, waarom en wanneer is voor deze groep niet mogelijk.

Om geen verwarring te scheppen met de bestaande RD-puntennummering nemen we een eigen nummersysteem in gebruik op basis van de RD-coördinaten. Maar zover is onze site nog niet ontwikkeld; dit aanmelden van wilde punten is dus toekomstmuziek.

>>>> Wat hoort niet bij de meetpuntenjacht?Scripts by SGN
Copyright © 2002-2017 Official partner of Groundspeak Inc. Used with Permission / Stichting Geocaching Nederland / Rendering Engine © Coen Boltjes