Home       Lees onze disclaimer
menuheader

Waarom een Natuurpagina op Geocaching.nl?

Geocaching is populair. In een paar jaar tijd is het aantal caches in Nederland gegroeid van 40 tot ruim 2552 stuks. Een prachtige verzameling wandelroutes, die vaak door de mooiste natuurgebieden leiden. De plaatselijke geocacher weet immers vaak precies welke gebieden, bossen en landschappen in zijn omgeving interessant genoeg zijn om zijn mede-geocachers doorheen te voeren.
Wat veel geocachers echter niet weten is dat de op de landkaart aangegeven ‘egale groene gebieden’ wel degelijk van elkaar kunnen verschillen. Kwetsbare gebieden zijn zo één, twee, drie niet direct herkenbaar. En natuur is iets waar we zuinig op moeten zijn; het kan natuurlijk niet zo zijn dat door onze hobby bepaalde planten- en dierensoorten onder druk komen te staan.

Spelregels van Geocaching

Wil je je cache via de websites van geocaching.com en haar partnersites publiceren, dan dien je ervoor te zorgen dat de cache aan de spelregels voldoet. De cache-plaatser is altijd zelf verantwoordelijk voor de juiste naleving van de spelregels, inclusief het vragen van toestemming
aan de eigenaar of beheerder van het gebied waar hij de cache wil plaatsen.
Om toch enigszins controle te houden op de naleving van deze spelregels, worden nieuwe caches door een landelijke approver gecontroleerd.

Wie is eigenlijk eigenaar van de grond?

Vrijwel elke vierkante meter natuur is ondertussen eigendom van de overheid, in particulier bezit of in beheer bij organisaties als de Vereniging Natuurmonumenten en de Provinciale Landschappen.
Bij de grote gebieden is vaak voldoende informatie te vinden op de borden bij de toegang van het gebied.
Natuurgebieden kunnen echter behoorlijk versnipperd zijn en dan wordt het al snel minder duidelijk bij wie je moet aankloppen voor toestemming.

Het doel van Natuur @ Geocaching.nl

- In overleg en in samenwerking met natuurbeheerders informatie (tools) beschikbaar stellen, zodat het voor een cacheplaatser duidelijk wordt aan wie hij toestemming moet vragen. Het is echter onmogelijk om alle grond te gaan benoemen.

- Het geven van informatie en advies aan geocachers die een cache willen plaatsen in een natuurgebied.

-Het onderhouden van contacten met natuurbeheerders en hen informeren en adviseren met betrekking tot geocaching.

-Het desgewenst optreden als adviserend intermediar bij geschillen tussen geocachers en natuurbeheerders en omgekeerd!

Waarom een Natuurpagina op Geocaching.nl?

Omdat natuur is iets waar we zuinig op moeten zijn, willen we van de schoonheid kunnen blijven genieten. Dit geldt echter ook voor Geocaching... daar moeten we ook zuinig mee omgaan, willen we in de toekomst deze grandioze hobby uit kunnen blijven oefenen in natuurgebieden. Daarom is het goed dat we een campagne zijn gestart, die ten doel heeft om Geocaching en de Natuur dichter bij elkaar te brengen.
Let wel: veel natuurgebieden in ons land zijn beperkt toegankelijk. Vroeger stond er bij zo'n gebied "De toegang is verboden, behalve..." en dan volgde een reeks condities waaronder je het terrein wel mocht betreden. Tegenwoordig verpakken ze de boodschap wat vriendelijker: het heet nu "opengesteld voor wandeling op wegen en paden", maar de inhoud (en het onderliggende wetsartikel) is nog altijd hetzelfde. De boswachter is gemachtigd boetes uit te delen en je zelfs staande te
houden bij overtreding van de Flora- en Faunawet.


Vragen en opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van ons doel, dan nodigen wij u graag uit ons dit te melden op ons email-adres.Scripts by SGN
Copyright © 2002-2017 Official partner of Groundspeak Inc. Used with Permission / Stichting Geocaching Nederland / Rendering Engine © Coen Boltjes