Home       Lees onze disclaimer
menuheader

==================================================================
Let op: Het Geo d'Or systeem is NIET MEER ACTIEF!

In plaats hiervan kun je gebruik maken van het Favorites-systeem op .com.
==================================================================

Index

Het komt wel eens voor dat je een geocache doet welke je meer dan gemiddeld waardeert. Hij was leuk om te doen, origineel in uitvoering, voert door mooie omgeving of wat voor reden jij dan ook hebt om je waardering te uiten over deze geocache. Die waardering wil je dan ook graag uiten. De beste waardering geef je via je log op geocaching.com. Deze waardering via de log zal de eigenaar van de cache het meest op prijs stellen. Maar daarmee deel je je waardering nog niet met andere geocachers.

In de theaterwereld worden jaarlijks de Louis d'Or en de Theo d'Or uitgereikt voor de beste toneelprestatie. Geocaching.nl geeft je nu de mogelijkheid om een prijs uit te reiken aan deze gewaardeerde geocache, genaamd de Geo d'Or. De zo door jou gewaardeerde geocache kan jij nu voorzien van een Geo d'Or. Al die prijzen samen bieden dan een lijst van best gewaardeerde caches. De jury, dat zijn jullie. Net zoals de Louis d'Or en de Theo d'Or nationale prijzen zijn voor nationale spelers, is de Geo d'Or nationale prijs voor een nationale geocache.

Dit waarderingssysteem is niet objectief. Immers, het beoordelen van een geocache is een persoonlijke zaak en wat voor de ene persoon geweldig is, vindt de ander maar gewoontjes. Er worden geen cijfers gegeven; slechts het toekennen van een Geo d'Or aan een geocache volstaat. Ook is het systeem is niet anoniem; je kan zien welke geocaches jij jouw Geo d'Ors gunt. Van elke gewaardeerde cache kan je ook zien wie jou die prijs gunde. Er wordt vanuit gegaan dat je zo objectief mogelijk beoordeeld welke geocaches jij zo waardeert. Het spreekt voor zich dat een Geo d'Or alleen kan worden uitgereikt aan de geocache waarvan jij een foundlog hebt. Bovendien is het niet mogelijk om een Geo d'Or uit te reiken aan je eigen geocache. Per geocache kan je maar één Geo d'Or uitreiken; met andere woorden, kun je vijf prijzen uitreiken, kan je deze niet allemaal aan één geocache toewijzen.

Je kunt niet onbeperkt Geo d'Ors uitreiken. Daar is een berekening voor. Hoe meer founds je hebt, des te meer prijzen mag je uitreiken. Na 60 founds kom je in aanmerking voor de uitreiking van 3 Geo d'Ors. Voor elke volgende 20 founds, komt er 1 Geo d'Or bij. Bij 100 founds zit je dus op 5 uit te reiken prijzen en bij 200 op 10. Echter, je hoeft niet alle prijzen uit te reiken. Natuurlijk kan het zijn dat je bij je 65e found bedenkt dat die laatste geocache toch veel mooier was dan de geocache waaraan je je Geo d'Or tot dan toe had uitgereikt. Dan kun je je prijs bij de ene geocache verwijderen en herplaatsen bij de andere. Zodoende is het systeem dynamisch en kan de zogenaamde beste geocache over een week op de vijfde plaats staan.

Behalve een lijst van uitgereikte Geo d'Ors, wordt er ook een poging gedaan om er een waarderingscijfer uit te destilleren. Dit is echter nog wat experimenteel omdat er vermoedelijk wat neveneffecten zullen optreden. Dit cijfer wordt als volgt bepaald: (aantal Geo d'Ors toegewezen aan de geocache/ aantal found logs van de geocache) * 100%. Hiermee wordt de waardering relatief. Helaas zit er een neveneffect aan deze manier van waarderen, namelijk dat geocaches die niet gewaardeerd worden door geocachers die gebruik maken van geocaching.nl, relatief meer foundlogs kunnen hebben dan anderen. Denk bijvoorbeeld aan geocaches in grensstreken die vaker door buitenlanders worden bezocht. Om die reden is deze functionaliteit nog wat experimenteel en kan het algoritme wellicht worden bijgeschaafd in de loop van de tijd.

Bij de waardering van de geocaches dient te worden aangetekend dat er minstens 5 founds moeten zijn.

Voorbeelden

Cache GC1234 heeft 20 Foundlogs en 8 Geo d'Ors. Dan is de waardering 8/20*100%=40%
Cache GC5678 heeft 10 Foundlogs en 6 Geo d'Ors. Dan is de waardering 6/10*100%=60%
Cache GCABCD heeft 3 Foundlogs en 2 Geo d'Ors. Deze wordt niet gewaardeerd omdat het aantal foundlogs 5 of meer moet zijn.

Tot slot, het systeem is en blijft subjectief. De beste geocache is niet per definitie de beste omdat jij wellicht andere eisen stelt of andere verwachtingen hebt. Naarmate er meer mensen gebruik maken van het waarderingssysteem, zal de gemiddelde objectiviteit toenemen. Lees de logs van de geocache en je zult meer te weten komen of het een geocache is die absoluut op jou lijstje moet verschijnen. Misschien is de Geo d'Or voor jou wel de reden om een geocache op je watchlist te zetten.
Toekennen van een Geo d'Or

Op de pagina "Geo d'Or: Uitreiking van de prijs" kan je door middel van een lijstje aangeven of je deze cache(s) wil voorzien van een Geo d'Or. Wil je de prijs intrekken, dan verwijder je deze geocache uit je lijstje.

Overzichten en lijsten

Er zijn diverse lijsten, kaarten en overzichten te maken van de Geo d'Ors. Dit spreekt vermoedelijk voor zich. Deze mogelijkheden zullen zich in de loop van de tijd verder uitbreiden.

De Geo d'Or op je cachepagina

Door middel van de volgende HTML code kan je het aantal Geo d'ors voor een cache vermelden in een banner (waarbij je GCCODE moet vervangen door de GC-code van je cache):

<a href="http://www.geocaching.nl/cacherating/">
<img src="http://geocaching.nl/utils/GeodorBanner.php?wp=GCCODE">
</a>


Scripts © Heirbaut Hunters
Copyright © 2002-2018 Official partner of Groundspeak Inc. Used with Permission / Stichting Geocaching Nederland / Rendering Engine © Coen Boltjes